ลักษณะในการเล่นวอลเลย์บอล ด้วยการรับลูกมือล่าง อันเดอร์บอล

การรับลูกมือล่างหรือที่เรียกว่า ลูกอันเดอร์ นั่นก็คือการเหยียดแขน และประสานมือเข้าด้วยกัน ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการฝึกทักษะในการเล่นวอลเลย์บอล ข้อควรปฏิบัติในการเล่นลูกอันเดอร์บอลนั้น มีดังนี้

1.ยืนตรงให้ร่างกายสมดุลมากที่สุด โดยกางขาทั้งสองข้างในลักษณะ ของการย่อตัว

2.นั่นก็คือ แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง หักข้อมือล่างเพื่อเป็นการบังคับ เพื่อให้แขนตึงส่วนตานั้น ต้องทำการมองที่ลูกเพียงเท่านั้น

3.ทำการย่อตัวระยองเขา ตามลูกในขณะที่ลูกกำลังลอยต่ำ ลงพร้อมกับยกตัวขึ้น ในขณะที่แขนยังตั้งฉากอยู่กับ ลำตัวนะครับ โดยให้มันขนานอยู่กับพื้น

4.ให้แขนทั้งสองที่เหยียดตึงนั้น สัมผัสกับลูกบอลที่มีการลอยลงมา พร้อมกับเป็นการยกตัวขึ้นในขณะที่แขน ได้สัมผัสกับลูกบอล

5.ตำแหน่งที่แขนจะสัมผัสกับบอลนั้น ให้ห่างกันประมาณ 1 คืบ โดยมีการสังเกตจากถัดมาจากข้อมูลไปทางหัวไหล่ นั่นเองนะครับ

สำหรับทักษะในการรับลูกมือบน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเช็ดบอล

โดยเป็นลักษณะในการใช้ลูกโดยเล่นมือ โดยวิธีการแตะและชูรูปขึ้น ซึ่งทักษะนี้จะต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างสูง นะครับเพราะสามารถใช้ไปประสานงานกับ ในการเล่นลูกตบได้เป็นอย่างดี ข้อปฏิบัติมีดังต่อไปนี้

1.ให้ชูแขนทั้งสองข้างขึ้นโดยการหักข้อมือ ของทั้งสองนั้นไปทางด้านหลังนั่นเอง

2.ให้พญาตั้งนิ้วมือทั้ง 10 นั้น โดยมีการงอให้มีลักษณะเป็นรูปถ้วย

3.ให้ใช้นิ้วมือทั้งสิบนิ้วนั้น เป็นการสัมผัสบอลโดยในขณะที่บอลกำลังลอย ลงมาสัมผัสที่นิ้วของเรานั่นเอง

สำหรับทักษะในการส่งลูกหรือการเสิร์ฟนั้นเอง

โดยหลักการนี้เป็นการส่งลูกจากนอกสนามหรือการเสิร์ฟ โดยเป็นกระบวนการในการเล่น ซึ่งการเสิร์ฟในลักษณะนี้จะเป็นการส่งรูปที่มี 3 แบบด้วยกัน

อันดับแรกในการส่งลูกด้วยมือ ที่อยู่ทางด้านล่างนะครับ

สำหรับข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นการยืนอยู่นอกสนาม โดยมีการหันหน้าเยอะไปทางด้านข้างอาจจะเข้าหาตาข่าย ซึ่งก็หาคนถนัดขวาให้หันทางด้านซ้าย เขาหาตะข่ายหรือผู้ที่ถนัดซ้าย ให้หันด้านขวาเข้าหาตะข่ายนั้นเอง หลังจากนั้นผู้ที่ถนัด ทางด้านขวาให้จับบอลด้วยมือซ้าย หรือผู้ที่ถนัดซ้ายให้จับบอลด้วยมือขวา และทำการเหวี่ยงแขนไม่ให้ จับมันไปทางด้านหลังนะครับ โดยการเหวี่ยงแขนในลักษณะที่เป็นการเหวี่ยงเพียงเท่านั้น จากนั้นให้ทำการโยนบอลขึ้น ในขณะที่แขนที่ไม่ได้จับลูกบอลนั้นให้ทำการตีทางด้านของร่างรูปบอล เพื่อให้บอลขึ้นสู่ด้านบน การเหวี่ยงแขนจะต้องให้อยู่ในระดับเพื่อให้ลูกบอลนั้นไปในทิศทางที่เราต้องการ โดยให้มันข้ามตาข่ายของเราไปให้ได้นั่นเอง

การส่งลูกมือบน

สำหรับการส่งลูกด้วยมือบนก่อนอื่นเราต้องยืนอยู่ที่นอกสนามเสียก่อน จากนั้นให้หันหน้าเข้าหาตาข่าย โดยเท้าของเรานั้นจะต้องยืนอยู่นอกเส้นขอบสนาม ซึ่งผู้ที่ถนัดด้านขวาใช้มือทางด้านซ้ายเป็นการจับบอล เช่นเดียวกันพูดที่ถนัดด้าน ซ้ายจะใช้มือขวาจับบอล จากนั้นให้ทำการโยนลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะ หลังจากนั้นใช้มือของเราตีลูกบอล ตามที่เราถนัดโดยให้บอลนั้นลอย เพื่อเป็นการข้ามเน็ตออกไป

 

สนับสนุนโดย  entaplay poker

Posted in กีฬา