การเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ควรมีการสนับสนุนตั้งแต่ช่วงวัยเด็กไปจนถึงช่วงวัยผู้สูงอายุเลบทีเดียว เพราะการเล่นกีฬานั้นเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและเป็นการสร้างภูมิต้นทานจากโรคอื่นๆได้ด้วยและในปัจจุบันด้วยมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควันและละอองที่ไม่เป้นมิตรต่อสุขภาพต่างๆนั้นจะสามารถทำร้ายร่างกายเราได้ถ้าหากร่างกายของเรานั้นไม่แข็งแรงพอ

ดังนั้นแล้วการส่งเสริมและสนับสนุนในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆในทุกช่วงวัยนั้นสามารถที่จะช่วยป้แงกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือช่วยให้ร่างกายสามารถที่จะมีภูมิต้านทานที่จะต่อสู้กับมลพิษต่างๆในปัจจุบันได้ และกีที่ในแต่ละช่วงวัยสามารถที่จะเล่นได้นั้นก็มีหลากหลายประเภทและการเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับช่วงอายุนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องเลือกให้เกิดความเหมาะสมด้วย

ช่วงวัยเด็ก เป็นการเริ่มต้นฝึกในเรื่องของการเล่นกีฬาเพื่อให้ในอนาคตนั้นเด็กสามารถที่จะเล่นกีฬาได้และการเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่วัยเด็กนั้นเป็นการเริ่มต้นและเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างทั้งในด้านทักษะการเล่นและสุขภาพร่างกายในช่วงวัยนี้ได้ด้วยและการเริ่มต้นที่เร็วนั้นจะสามารถทำให้เด็กนั้นเล่นกีฬาได้อย่าวหลากหลายประเภทและเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้และต่อยอดในเรื่องของกีฬาในอนคตได้

ช่วงวัยรุ่น เป็นช่วงที่มีการพัฒนาและกำลังเติบโตอย่างเต็มที่ในช่วงวัยนี้นั้นจะสามารถใช้แรงกายในการเล่นกีฬาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพด้วยและสามารถที่จะเล่นกาได้อย่างหลากหลายประเภท ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความชอบของช่วงวัยด้วยว่าเรานั้นชอบการออกกำลังกายแบบไหนนั่นเอง และการเล่นกีฬายังช่วยในเรื่องเสริมสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายได้เจริญเติบโตต่อไปอย่างเต็มที

และจะสังเกตได้เลยว่าในช่วงวัยรุ่นถ้าหากมีการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถพัฒนาในด้านร่างกายได้อย่างรวเร็วมากๆนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการเข้าสังคมด้วยเพราะในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงวัยที่ต้องการเพื่อนในการเล่นกีฬานั่นเอง ทำให้การเล่นกีฬาเป็นการสร้างสังคมวงกว้างสำหรับคนในช่วงวัยนี้ด้วยและสามารถที่เล่นกีฬาเพื่อไปเป็นนักกีฬาในอนาคตได้

ช่วงวัยทำงาน ถึงแม้จะเป็นช่วงวัยที่อาจจะไม่มีเวลาในการเล่นกีฬามากนักเพราะเวลาในชัวิตส่วนใหญ่จะต้องหมดไปกับการทำงานนั่นเองแต่การเล่นกีฬาในช่วงวัยนี้นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นมีร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคได้ดังนั้นแล้วสำหรับคนในช่วงวัยนี้ควรที่จะหาเวลาเพื่อให้ตัวเองนั้นก้ออกกำลังกายและผ่อนคลายด้วยกีฬาที่ชอบ

ช่วงวัยผู้สูงอายุ เป็นช่วงที่อาจจะไม่สามารถเล่นกีฬาที่หนักและต้องใช้แรงเยอะมากไม่ได้แล้วนั้นแต่กีฬาที่สำหรับผู้สูงอายุนั้นก็มีอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นการรำไทเก๊กก็ถือเป็นกีฬาที่ผู้สูงอายุจะได้ผ่อนคลายและมีร่างกายที่แข็งแรงด้วย ไม่ว่าจะช่วงวันใดการส่เสริมแลการสนับสนุนในการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรจะทำในทุกช่วงวัยนั่นเอง

 

 

สนับสนุนโดย  ติดต่อ entaplay

Posted in ไม่มีหมวดหมู่